Retributie sportkampen

De sportdienst organiseert meermaals per jaar tijdens de schoolvakanties een kleutersportkamp voor 3 tot en met 6 jarigen en een omnisportkamp voor 7 tot en met 12 jarigen. De organisatie van deze kampen brengt diverse kosten met zich mee: lonen voor de monitoren, werkingsmiddelen en gebruik van gemeentelijke infrastructuur. Het is billijk dat het lokaal bestuur die kosten verhaalt op de gebruikers. Ouders/voogden ontvangen voor deze sportkampen een fiscaal attest.

Bedrag

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

  • inschrijving voor één omnisportkamp: 60 euro/week;
  • inschrijving voor een kleutersportkamp/hele dagen: 60 euro/week;

Bij annulering van inschrijvingen wordt volgend tarief toegepast:

  1. Bij annulering tot 8 kalenderdagen voor de start van het sportkamp wordt de retributie teruggebracht tot de helft van de prijs van het sportkamp, uitgezonderd voor afwezigheden gestaafd door een ziekteattest. In het laatste geval wordt de retributie volledig terugbetaald;
  2. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de start van het sportkamp of wanneer het kind niet aanwezig is, blijft de retributie vermeld in artikel 3 van dit reglement volledig verschuldigd, uitgezonderd voor afwezigheden gestaafd door een ziekteattest. In het laatste geval wordt de retributie volledig terugbetaald.

Regelgeving

  • Het gemeenteraadsbesluit 19 december 2019 -VT 02 - Retributie sportkampen

Deel deze pagina

woensdag 9 november 2022