Retributie op ontleningen in de openbare bibliotheek

Het leengeld is reeds jaren afgeschaft.

In ruil zijn de boetes voor laattijdig binnenbrengen van ontleende stukken verhoogd.

Procedure

De retributie wordt contant geïnd bij het terugbrengen van de bibliotheekmaterialen of bij de vaststelling dat materiaal beschadigd of verloren is. De reservering van het speelgoed wordt contant geïnd bij afhaling van het speelgoed.

Indien de totale boete reeds 25 euro bedraagt, wordt de retributie geïnd door middel van een factuur, te betalen binnen de 14 dagen.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit VT 03 - Retributie op ontleningen in de openbare bibliotheek van Buggenhout.

Deel deze pagina

donderdag 2 januari 2020