Retributie op ontleningen in de openbare bibliotheek

Het leengeld is al jaren afgeschaft. In ruil zijn de boetes voor laattijdig binnenbrengen van ontleende stukken verhoogd.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit VT 03 - Retributie op ontleningen in de openbare bibliotheek van Buggenhout.

Deel deze pagina

woensdag 27 december 2017