Retributie bijdrage ouders voor het IBO

Het gemeentebestuur biedt buitenschoolse kinderopvang aan. Er wordt een bijdrage gevraagd, niet alleen voor de opvang zelf, maar ook voor de versnaperingen die aan de kinderen worden aangeboden.

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan een sociaal tarief toegekend worden. De ouders/voogd krijgen jaarlijks een fiscaal attest.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering voor de IBO’s van 23 februari 2001, zoals gewijzigd.

Gemeenteraadsbesluit VT 04 - Retributie bijdrage ouders voor het IBO.

Deel deze pagina

woensdag 27 december 2017