Woonzorgcentrum Herfstdroom

Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen.

U hebt als bewoner van een woonzorgcentrum uw eigen kamer en leefruimte. Uiteraard kunt u als bewoner het centrum in- en uitgaan als u dat wilt en kunnen familieleden of vrienden bij u langskomen wanneer u dat wilt. U kunt rekenen op extra ondersteuning, van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot verzorging en verpleging. Daarnaast organiseert elk woonzorgcentrum ook animatieactiviteiten.

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen, een erkenning aanvragen en krijgen periodiek inspectie over de vloer. De woonzorgcentra meten ook bepaalde onderdelen van hun dienstverlening met kwaliteitsindicatoren.

Het woonzorgcentrum Herfstdroom beschikt over 87 ROB/RVT kamers en 3 kamers kortverblijf verdeeld over drie afdelingen: Avondzon voor bewoners met dementie en Korenveld en Klaproos voor zorgbehoevende en valide bewoners.

Voorwaarden

Personen die wensen ingeschreven te worden op de wachtlijst moeten bij aanvraag 65 jaar of ouder zijn (uitzonderingen zijn mogelijk). Voor valide personen, zorgbehoevende personen en personen met dementie.

Procedure

De aanvraag tot inschrijving op de wachtlijst gebeurt bij de maatschappelijk werker van de dienst ouderenzorg. Een inschrijving voor het woonzorgcentrum kan enkel gebeuren op afspraak.

De procedure van inschrijving, wachtlijstbeheer en toewijzing staan uitgeschreven in een opnamebeleid voor het woonzorgcentrum.

Bedrag

De kostprijs bedraagt 63,97 euro per dag.

Deze prijs bevat:

  • de huur van de kamer
  • verzorging, maaltijden
  • incontinentiemateriaal
  • kine (alleen voor de rvt afdeling)

Niet inbegrepen zijn de kosten voor medicatie, pedicure, opleg medische prestaties, haartooi, was.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Zo mogelijk een ingevulde Katz-schaal

Deel deze pagina

maandag 23 januari 2023