Organiseer duurzaam

Denk aan het milieu wanneer u een evenement organiseert.

Herbruikbare bekers

Gebruik herbruikbare bekers en/of cateringmateriaal. Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.

Voor evenementen georganiseerd in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is. Meer info hierover op uitzondering aanvragen.


Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.

. Meer info over het huren van herbruikbaar materiaal via herbruikbare bekers en via deze link vindt u meer ifno over de wetgeving OVAM.

Afvaleilanden 

Wilt u gebruik maken van afvaleilanden, kan u deze na goedkeuring door het lokaal bestuur ontlenen bij VERKO 

Deel deze pagina

vrijdag 19 mei 2023