Machtiging praalwagen

Wilt u een machtiging voor een praalwagen aanvragen? Dat doet u via het formulier in bijlage. Met dit formulier wordt de gemeentelijke machtiging voor praalwagens aangevraagd. Het formulier moet ten laatste 42 dagen voor de doortocht ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden naar ikorganiseer@buggenhout.be.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, geeft het lokaal bestuur toestemming om zich met een praalwagen te verplaatsen over de openbare weg gedurende de vastgelegde periode en onder de voorwaarden die vermeld zijn in de omzendbrief MOW2022/001 van 10 november 2022.

Deel deze pagina

dinsdag 21 maart 2023