Dagopvang

Zorgbehoevende ouderen kunnen overdag in een dagverzorgingscentrum terecht voor opvang en verzorging. Zo kunnen zij langer thuis wonen en wordt de verzorgingstaak van de mantelzorgers lichter.

De dagopvang die zich bevindt op de campus Groenlaan wordt uitgebaat door Ferm Thuiszorg vzw (voordien Landelijke Thuiszorg vzw) in samenwerking met het lokaal bestuur onder de vorm van een collectieve autonome dagopvang (CADO).

In CADO brengt u een gezellige tijd door samen met andere gasten: ’s middags koken, samen koffiekletsen, de afwas doen, de krant lezen, in de tuin werken of boodschappen doen. Verzorgenden van Landelijke Thuiszorg begeleiden u hierbij. Indien het toedienen van bepaalde medicatie of medische zorgen overdag nodig is, kan uw verpleegkundige of andere hulpverlener naar CADO komen.

Voor wie?

De CADO biedt opvang aan thuiswonende hulpbehoevende personen

  • U hebt af en toe behoefte aan sociaal contact en ondersteuning.
  • U hebt nood aan begeleiding bij activiteiten van het dagelijks leven.
  • U bent op zoek naar kleinschalige dagopvang.
  • De zorgbehoevende oudere woont thuis.
  • De zorgbehoevende oudere heeft geen zware medische verzorging en begeleiding nodig.

Bedrag

U betaalt 3,50 euro per uur. Er is een broodmaaltijd (€2) of warme maaltijd (€4) verkrijgbaar in de CADO. Bij sommige mutualiteiten kan u een tegemoetkoming in de bijdrage verkrijgen.

Meer info

Ferm Thuiszorg vzw
gratis nummer 0800 11 205
Website Ferm Thuiszorg vzw

Deel deze pagina

dinsdag 17 oktober 2023