Brandveiligheidsattest

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet voorafgaand aan de (her)opening van de zaak een gunstig brandveiligheidsattest hebben. Voor bepaalde categorieën van inrichtingen (zoals toeristische logies, voetbalstadions, …) gelden specifieke bepalingen. Deze inrichtingen zijn: restaurants, kantines, drankgelegenheden, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, winkelruimten, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra, pop-ups, …

Wanneer nodig?

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant.
 • een transformatie of renovatiewerken.
 • een vernieuwing van het interieur.
 • een wijziging van de netto-oppervlakte.
 • een bestemmingswijziging.
 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Geldigheidsduur

Het brandveiligheidsattest is slechts geldig tot een van volgende situaties zich voordoet:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant
 • een transformatie of renovatiewerken
 • een vernieuwing van het interieur
 • een wijziging van het netto-oppervlakte
 • een bestemmingswijziging
 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Procedure

U moet een aanvraag voor een brandveiligheidsattest indienen via het aanvraagformulier op de website van de hulpverleningszone

De burgemeester zal de brandweer opdracht geven tot het uitvoeren van een brandveiligheidsonderzoek. Op basis daarvan maakt de brandweer een brandveiligheidsverslag op. Dat onderzoek omvat een beschrijving van de bestaande toestand en de eventuele maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering. Die reglementering omvat uiteenlopende voorwaarden op het vlak van bouw en inrichting om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortzetting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. Dat vormt de basis voor het uiteindelijke brandveiligheidsattest dat wordt afgeleverd door de burgemeester.

Regelgeving

 • Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
 • Gemeentelijk brandveiligheidsreglement.

Deel deze pagina

woensdag 17 juli 2024