Leefloon

Als uw inkomen het wettelijk minimum niet bereikt, hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een basisinkomen of leefloon. Als u een (equivalent) leefloon krijgt, verwacht de sociale dienst ook iets van u terug. Zo zal de sociale dienst u begeleiden naar een opleiding of een job. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid. 

Voor wie?

U hebt geen eigen inkomen of u hebt een inkomen dat lager is dan het wettelijk minimum. 

Voorwaarden

Het leefloon is wettelijk geregeld en u moet aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Die voorwaarden hebben te maken met nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, ontoereikende bestaansmiddelen, werkbereidheid en het uitputten van rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgelden. Een leefloon is ook gekoppeld aan inspanningen om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Procedure

U maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. 

Uitzonderingen

Voor niet-Belgen kan leefloon de vorm aannemen van een equivalent leefloon. Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

U moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

  • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
  • zich in een noodtoestand bevinden. Dat wilt zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

De sociale dienst kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie. Maak een afspraak met een maatschappelijk werker voor meer informatie over het equivalent leefloon. 

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont.

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023