Slaatje Praatje

Slaatje Praatje is de mobiele sociale kruidenier van de lokale besturen van Berlare, Buggenhout, Laarne, Lebbeke, Waasmunster en Wichelen. Iedere twee weken strijkt in elk van deze gemeenten een marktje neer met kwaliteitsvolle voeding, verzorgingsproducten en tweedehandskledij. 

Maar Slaatje Praatje is veel meer dan materiële hulpverlening. Via ontmoeting, informatie, versterkende activiteiten en sociale tewerkstelling wil de mobiele sociale kruidenier de zelfredzaamheid van mensen in armoede vergroten. De mobiele sociale kruidenier buigt zo voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding.

Voor wie?

De klanten zijn personen en gezinnen uit Buggenhout die kampen met financiële problemen en die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Procedure

Voor meer informatie maakt u best een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Na een sociaal onderzoek zal worden beslist of u een toegangspas ontvangt waarmee u langs kan gaan bij de sociale kruidenier. De toegangspasen worden jaarlijks herzien.

Bedrag

De klanten betalen een lage prijs voor de producten en hebben keuze uit een aanbod gratis producten (FEAD - producten).

Wat meebrengen

  • overzicht inkomsten (loonbrieven, attesten uitkeringen, ...)
  • overzicht vaste kosten (aflossingstabel leningen, huurcontract, contracten energieleveranciers, kosten telefonie/internet, verzekeringen, ...)
  • overzicht schulden (facturen, aanmaningen, ...)
  • rekeninguittreksels
  • identiteitskaart

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023