Bewegwijzering onderneming

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Procedure

  • U dient uw aanvraag in bij de technische dienst, met een nauwkeurige beschrijving van de plaats waar u verkeerssignalisatie wenst.
  • Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt het lokaal bestuur de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV uw aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.
  • Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gemeenteweg dan worden vorm en inhoud van de borden afgesproken met de technische dienst. Het college van burgemeester en schepenen beslist over uw aanvraag indien het gemeentewegen betreft. U koopt de borden aan, het lokaal bestuur zorgt voor de plaatsing.

Deel deze pagina

dinsdag 21 november 2023