Organiseren van manifestaties ter bevordering van de plaatselijke handel/braderieën - toelating

Het lokaal bestuur kan een braderie organiseren of aan een handelaarsvereniging de toelating geven om een braderie te organiseren. Een handelaarsvereniging die een braderie wil organiseren, vraagt daarvoor toestemming aan het college van burgemeester en schepenen. Een braderie mag op andere plaatsen dan de openbare weg plaatsvinden, bijvoorbeeld in een winkelgalerij. 

Voorwaarden

U hebt geen leurkaart nodig om deel te nemen aan de braderie, maar u moet wel kunnen bewijzen dat u handelaar bent.

  • Lokale handelaars die een kraam voor hun winkel hebben, zijn niet verplicht zich te identificeren. Hun uithangbord doet dienst als identificatie.
  • Handelaars, verenigingen en organisaties van buiten de gemeente die op uitnodiging deelnemen, moeten zich tijdens de hele verkoopperiode identificeren. Zij moeten ook vooraf van de gemeente toelating hebben gekregen om te mogen deelnemen.

Procedure

U vraagt de toelating aan het college van burgemeester en schepenen.

Deel deze pagina

woensdag 13 december 2023