Jeugdopleidingen sportverenigingen

Elke sportvereniging die een jeugdopleiding aan haar leden aanbiedt, en die erkend is door het lokaal bestuur en aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie komt in aanmerking voor een subsidie voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen

Deze subsidie heeft als doel:

  • de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaalpedagogische vlak te verhogen.
  • de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnisch, beleidsmatig, sociaalpedagogisch en organisatorisch vlak te verhogen.
  • het aantal en de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren te verhogen.
  • het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator te verhogen.

Via onderstaande bijlagen kan u het reglement en de aanvraagprocedure downloaden.

Deel deze pagina

vrijdag 15 december 2023