Verkavelingsplan

Een verkavelingsplan is een gedetailleerd plan van de verdeling van een grond in afzonderlijke percelen bestemd voor de bouw van woningen en/of voor de bouw van industriële gebouwen. In het verkavelingsplan kunnen de gedetailleerde afmetingen van ieder kavel gevonden worden, alsook de bestemming, inplanting, afmetingen en het materiaalgebruik van gebouwen. De verkavelaar geeft met de stedenbouwkundige voorschriften een eigen karakter aan de verkaveling.

Aanvragen of wijzigen

Als u een perceel grond wilt (her)verdelen in een aantal kleinere percelen om deze gronden vervolgens te vervreemden (verkopen, schenken ...) in functie van bebouwing voor woonst en/of andere activiteiten, moet u vooraf een omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden aanvragen.

Een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling kan u wijzigen door middel van een bijstelling van een omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden.

Deel deze pagina

donderdag 21 december 2023