Belgisch paspoort

Een Belgisch paspoort is een document om uw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kunt u naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over uw identiteit en nationaliteit, uw handtekening en uw foto bevat het ook uw vingerafdrukken.

Vooraleer u vertrekt, gaat u het best na welke reisdocumenten u nodig hebt voor uw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. U kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Zorg dat u tijdig uw paspoort aanvraagt of vernieuwt. Het paspoort is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen
 • 5 jaar voor minderjarigen.

U doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. Als uw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen paspoort aanvragen!

Procedure

Indien u een nieuwe reispas wil aanvragen, dient u een afspraak te maken. Het afhalen van de reispas kan zonder afspraak aan de onthaalbalie in Het Gemeentehuis. 

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij de dienst burgerzaken van hun woonplaats. Vraag uw paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 5 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaan twee spoedprocedures:

 • dringende procedure: Als de aanvraag vóór 15 uur wordt doorgestuurd, kan het paspoort de eerste werkdag na de aanvraag in Het Gemeentehuis worden afgeleverd.
 • superdringende procedure:
  • Als de aanvraag vóór 11 uur wordt doorgestuurd, kan het paspoort nog dezelfde dag worden afgeleverd bij het loket van Binnenlandse Zaken in de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal Station (4 uur en 30 minuten na de aanvraag).
  • Als de aanvraag na 11 uur wordt doorgestuurd, kan het paspoort pas de eerstvolgende werkdag worden afgeleverd bij het loket in de Koloniënstraat 11 (vanaf 8u30). Opgelet:
   • aanvragen na 11 uur op vrijdag: afhalen op zaterdagvoormiddag vanaf 8u30 (tenzij zaterdag een feestdag is: op maandag)
   • aanvragen na 11 uur op zaterdag: afhalen op maandag vanaf 8u30 (tenzij maandag een feestdag is: op de eerstvolgende werkdag)
  • U kunt het paspoort ook aanvragen bij het loket in de Koloniënstraat 11 zelf, van maandag tot vrijdag (8u30 tot 15u45) en zaterdagvoormiddag (8u30 tot 12u15). Betalingen kunnen enkel met de kaart.

Beide spoedprocedures zijn duurder. Voor de superdringende procedure gelden ook strengere voorwaarden:

 • Uw paspoort mag in de laatste 5 jaar niet meer dan 1 keer verloren of gestolen zijn.
 • U mag niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.
 • Een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) moet vergezeld worden door minstens één ouder (vader of moeder) die op hetzelfde adres woont.

Belgen in het buitenland

Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden (enkel normale of dringende procedure - de superdringende procedure is niet mogelijk).

Op doorreis door België kunnen ze ook terecht bij het lokaal bestuur:

 • van hun laatste officiële woonplaats in België
 • van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België)
 • van een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit gewoond en niet geboren in België).

Bedrag

De kostprijs voor de afgifte van een internationaal paspoort/reispas wordt als volgt vastgesteld :

 • +18 jarigen volgens de gewone procedure : 75 euro
 • -18 jarigen volgens de gewone procedure : 45 euro
 • +18 jarigen volgens de dringende procedure : 250 euro
 • -18 jarigen volgens de dringende procedure : 220 euro
 • +18 jarigen volgens de superdringende procedure : 350 euro
 • -18 jarigen volgens de superdringende procedure : 320 euro

Betalen kan met de bankkaart. Let op: bij de superdringende procedure dient u het paspoort zelf af te halen bij de FOD Buitenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel. Contacteer 02 518 21 16 of helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

 • uw identiteitskaart
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen
 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.

Als u al een paspoort had, dan neemt u ook het oude paspoort mee. Was uw paspoort verloren of gestolen, dan brengt u het attest van verlies (te verkrijgen bij het lokaal bestuur) of het attest van diefstal mee (te verkrijgen bij de politie).

Diefstal

Is uw paspoort gestolen? Meld de diefstal van uw reisdocument eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw lokaal bestuur. 

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of reisdocument is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken. Als u met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat u het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren. Laat bij het Lokaal Bestuur het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.

Deel deze pagina

woensdag 14 februari 2024