Gedeeld verblijf

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Voorwaarden

Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt. Indien kinderen evenveel bij de andere ouder verblijven, kan het 2de adres geregistreerd worden.

  • De aangifte moet voor de 18de verjaardag van uw kind gebeuren;
  • De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven vraagt de melding van het gedeeld verblijf aan.

Procedure

U kunt een gedeeld verblijf bij de dienst burgerzaken laten registreren, op afspraak.
De aangifte van een gedeeld verblijf van een minderjarige is niet verplicht.

Het verzoek wordt ingediend op basis van:

  • Een gerechtelijke beslissing.
  • Het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders.
  • Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan kan de ouder bij wie het kind is ingeschreven op het aanvraagformulier toestemming geven.

Er worden geen specifieke documenten voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Deel deze pagina

dinsdag 30 mei 2023