Echtscheiding

Een echtscheiding is het ontbinden van het huwelijk. In België worden de echtscheidingen uitgesproken¬†door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.) of op grond van onherstelbare¬†ontwrichting (art. 229 B.W.).

Procedure

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het uitgesproken vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen:

  • echtscheiding met onderlinge toestemming: een maand na de uitspraak
  • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: een maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij.

De echtscheiding heeft ten aanzien van derden gevolgen vanaf de datum van overschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank binnen de maand nadat het vonnis 'in kracht van gewijsde' is getreden. De ambtenaar van de burgerlijke stand van het Lokaal Bestuur waar het huwelijk werd voltrokken schrijft binnen de maand na het verzoek het beschikkend gedeelte van dit vonnis over in het lopend register.

Deel deze pagina

woensdag 13 maart 2024