Huwelijksaangifte

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de dienst burgerzaken. 

Voorwaarden

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een volmacht. Als één van de partners de huwelijksaangifte doet, dient een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere partner met de aangifte blijkt. Dit document kan aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken.

Procedure

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de dienst burgerzaken van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in:

 • De laatste woonplaats van u of uw partner.
 • De woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner.
 • De geboorteplaats van u of uw partner.

Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
De voorgelegde documenten uit het buitenland moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie.

Bedrag

 • Een akte van aangifte van een huwelijk dat zal plaatsvinden op een weekdag kost 100 euro.
 • Een akte van aangifte van een huwelijk dat zal plaatsvinden op een weekenddag kost 120 euro.

Wat meebrengen

Toekomstige echtgenoten die zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

 • Een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • Een identiteitsbewijs.
 • Als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs (volmacht) waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Deel deze pagina

dinsdag 19 maart 2024