Overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de dienst burgerzaken de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Voor wie?

Voor akten van overlijden wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Procedure

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene wonende was.

U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het lokaal bestuur waar de persoon is overleden. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen via het e-loket.

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van vóór 1 januari 2019, dan is deze misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

Als u het document zelf ophaalt:

  • Uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

  • Een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
  • Uw eigen identiteitskaart.

Deel deze pagina

vrijdag 22 maart 2024