Circusstandplaats

Uitbaters van circussen en andere niet-permanente amusementsbedrijven die een voorstelling willen geven, moeten hiervoor een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

  • Het openbaar domein moet in goede staat achtergelaten worden.

  • Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden opleggen.

  • Er mag maar één circus per jaar doorgaan en dat via een beurtrol.

Procedure

U vraagt een vergunning aan via het formulier Ik Organiseer.

Deel deze pagina

dinsdag 18 juni 2024