Budgetbeheer

Bij budgetbeheer verliest de persoon zijn/haar beslissingsmacht en is het OCMW verantwoordelijk voor het beheer van zijn financiële middelen via een beheersrekening.

Het OCMW ontvangt uw inkomsten op een individuele rekening die voor u wordt geopend (budgetrekening). Met uw inkomsten worden eerst uw vaste kosten betaald (huur, energie, alimentatie...). U ontvangt een maandelijks of wekelijks leefgeld, waarmee u in uw onderhoud kan voorzien. De rest van uw inkomen zal door de maatschappelijk werker worden aangewend om uw schulden af te betalen op een redelijke termijn. Indien er geen schulden (meer) zijn, kan ook een reserve worden opgebouwd op een spaarrekening.

Het is daarom van groot belang dat zo snel mogelijk een beroep wordt gedaan op de sociale dienst. Een snelle interventie is immers noodzakelijk, want een schuldenberg verdwijnt niet uit zichzelf. Hij wordt enkel groter.

Procedure

U maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Dit kan telefonisch op het nummer 052 33 95 11 of per mail

Wat meebrengen

  • overzicht inkomsten (loonbrieven, attesten, uitkeringen, ...)
  • overzicht vaste kosten (aflossingstabel leningen, huurcontract, contracten energieleveranciers, kosten telefonie/internet, verzekeringen, ...)
  • overzicht schulden (facturen, aanmaningen, ...)
  • rekeninguittreksels
  • identiteitskaart

Deel deze pagina

maandag 14 maart 2022