Tewerkstelling artikel 60§7

Als u een leefloongerechtigde bent, is het mogelijk dat u geactiveerd wordt via een traject tijdelijke werkervaring. Dat is een traject dat maximaal 2 jaar kan duren. Voorafgaand aan de eigenlijke tewerkstelling artikel 60§7 loopt u stage in een werkomgeving op maat.

De tewerkstelling is er één met het oog op werkervaring of om recht te openen op een vervangingsinkomen. Als de tewerkstelling is afgelopen, start de nazorg.

Het OCMW is altijd de juridische werkgever en kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een lokale vzw of privéonderneming.

VZW

Samenwerking met vzw’s of andere organisaties binnen de sociale economie:

  • vzw Eindelijk
  • vzw Revalidatiecentrum
  • vzw Intro
  • vzw MFC Capelderij
  • vzw Goed Wonen
  • Enz…

Privé 

Indien mogelijk werken we ook samen met enkele bedrijven op de reguliere arbeidsmarkt. Artikel 60§7 werknemers worden dan voor de duur van hun tewerkstelling ter beschikking gesteld van een bedrijf dat aansluit bij hun persoonlijke vaardigheden of interesse. Dit wordt de art.60 privé genoemd. Tijdens de periode van de art.60§7 privé tewerkstelling kan de werknemer heel wat ervaring opdoen. De tewerkstelling wordt van dichtbij opgevolgd door de arbeidsbegeleider van de werknemer.

Van het bedrijf wordt verwacht dat zij de werknemer de opleiding en begeleiding geven die nodig is om de jobinhoud al doende aan te leren. Het OCMW is de juridische werkgever en verzorgt het sociaal secretariaat. In ruil voor de terbeschikkingstelling, wordt door het OCMW een tussenkomst in de loonkost gevraagd aan het bedrijf.

Een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en bedrijf omvat de nodige afspraken. Bij het einde van de terbeschikkingstelling wordt steeds bekeken of de art.60’er blijvend in dienst kan blijven bij het bedrijf.

 

Procedure

U maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

 

Regelgeving

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 60 § 7

Wet van 26 mei 2002 betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie

Meer info

Bent u op zoek naar medewerkers? Heeft uw bedrijf naast de economische doelstelling, ook oog voor sociale doelstellingen? Dan kunnen wij hierin misschien een interessante partner zijn. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze sociale dienst.

Deel deze pagina

woensdag 25 juli 2018