Borgstelling voor een woonzorgcentrum

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de ouder te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.
Indien niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een betalingsverbintenis vragen.
Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Indien er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Procedure

Een borgstelling kan aangevraagd worden door de opgenomen persoon, een familielid of door het woonzorgcentrum.

Wat meebrengen

- recente inkomensattesten (pensioen, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen, ...) 

- recente afschriften van zicht - en spaarrekeningen

- recente facturen van het woonzorgcentrum

 

Deel deze pagina

woensdag 29 augustus 2018