Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen

De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden.

Eén van de maatregelen tegen de leegstaande woningen en gebouwen bestaat uit de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandsregister dat ook daadwerkelijk leidt tot een belasting.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen.

Gemeenteraadsbesluit houdende gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen

 

Deel deze pagina

dinsdag 23 oktober 2018