Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u onvoldoende financiële middelen heeft om de huurwaarborg te betalen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen bij het OCMW. Dit kan gaan over het bedrag van een huurwaarborg of het voorzien van een garantie door het OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente.
  • ...

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW van uw gemeente en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de financiële tussenkomst in de huurwaarborg.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

U stelt uw vraag aan het OCMW van de gemeente waar u op dit moment verblijft, ook als u in Buggenhout wil komen wonen, en meldt zich aan met een ongetekend huurcontract zodat de bepalingen ervan kunnen nagekeken worden.

De terugbetaling van de tussenkomst gebeurt in maandelijkse schijven. U ondertekent een terugbetalingsverbintenis waarin de toestemming wordt gegeven aan uw uitbetalingsinstelling of werkgever om de uitkering of loon rechtstreeks aan het OCMW te storten.

De huurwaarborg wordt steeds op een geblokkeerde rekening gestort met het OCMW als derde deponent. Dit betekent dat u de huurwaarborg niet kan terugkrijgen als het bedrag nog niet volledig is terugbetaald.

Bedrag

Financieel voordeel

De tussenkomst is afhankelijk van uw situatie

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart
  • het huurcontract  (zonder voorleggen van huurcontract, kan u geen aanvraag doen)
  • de rekeninguittreksels van de bank van de laatste zes maanden + inkomstenbewijzen.

 

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023