Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Wanneer u uw bijdrage voor de (verplichte) aansluiting bij een ziekenfonds niet kunt betalen, kunt u onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het OCMW.

Iedereen is verplicht een ziekte- en invaliditeitsverzekering te hebben. Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het OCMW kan u helpen bij het aansluiten bij een mutualiteit.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente van het OCMW
  • U bent nog niet aangesloten bij een mutualiteit (ziekte- en invaliditeitsverzekering)
  • U kan de mutualiteitsbijdragen niet betalen
  • ...

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW voor een aansluiting bij een mutualiteit of een eventuele financiële tussenkomst in de mutualiteitskosten.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken voor te leggen (bv. huurcontract, bewijs van inkomsten, uitgaven en schulden, ...)

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023