Verhuren aan het Sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. 

Als u een woning verhuurt aan een SVK geniet u van volgende voordelen:

1. Huurgarantie

U hoeft niet langer wakker te liggen van wanbetalingen of huurachterstallen. Niet de onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Het SVK garandeert u maandelijkse huurinkomsten voor de volledige looptijd van het huurcontract.

2. Onderhoud van de woning

Aangezien het SVK uw huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om uw woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) terug te geven.

3. Renovatiepremies

Als u uw woning wilt verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een SVK, kunt u aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie en/of de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) en/of de sociale dakisolatiepremie.

4. Fiscaal voordeel

Onder bepaalde voorwaarden geniet u in de personenbelasting van de Vlaamse belastingvermindering, voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning die verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Dat voordeel bedraagt maximaal 9 keer 5% van de gemaakte renovatiekosten, op voorwaarde dat er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

5. Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw

U heeft recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12% (in de plaats van 21%) als u als eigenaar de woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan een SVK.

6. Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing

Als u verhuurt aan een SVK komt u in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing van 1,6% in plaats van 2,5%. U hebt daardoor ook voordeel bij de opcentiemen en de gemeentebelasting.

7. Gunstige regeling in de personenbelasting

Vroeger werd u voor de onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten: dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Net als bij de private huur, wordt u bij verhuring aan het SVK belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen.

8. Geen risico op leegstandsheffing

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Daardoor vermijdt u langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing. 

9. Professionele partner

U werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. Het SVK neemt het beheer van uw woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken en registreren van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ...) Het SVK staat ook in voor de begeleiding van de huurder. 

10. Geen gerechtelijke procedures

Het SVK is uw huurder en is dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. U heeft geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor u ook geen risico loopt op langdurige gerechtelijke procedures. Dat risico valt volledig ten laste van het SVK.

Het OCMW Buggenhout werkt zeer nauw samen met het SVK Woonaksent te Dendermonde. Het OCMW zorgt voor het inschrijven van de kandidaat-huurders, het technische onderhoud van de woning en de begeleiding van de huurder.

Voorwaarden

U verhuurt een kwaliteitsvolle woning aan een redelijke huurprijs voor een periode van 9 jaar.

Procedure

Eerste vrijblijvend gesprek

U maakt een afspraak met het SVK Woonaksent. Het SVK zal haar werking uitgebreid toelichten en vragen naar algemene kenmerken van de woning.

Kwaliteit van de woning

Tijdens een woningcontrole gaat Wonen-Vlaanderen na of de woning voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. Ze reikt dan een conformiteitsattest uit. Dit is noodzakelijk voor de verhuur van uw woning via het SVK.

Huurprijs

De uiteindelijke huurprijs wordt onderhandeld tussen u en het SVK.

Huurcontract voor minstens 9 jaar

Het SVK brengt alles in orde: zij stellen het huurcontract op, zorgen voor de plaatsbeschrijving en laten het contract tijdig registreren

Meer info

Alle info op de website van de VMSW op www.vmsw.be/sociaalverhuurkantoor

Deel deze pagina

maandag 4 november 2019