Doorgangswoningen

Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode ter beschikking kan stellen aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het verblijf in de doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. Hierdoor wordt vermeden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen.

Een doorgangswoning biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken:

  • omdat hun woning ongezond of onbewoonbaar werd verklaard

  • omwille van een advies tot uitzetting

  • omwille van een gezinsconflict (meer bepaald partnergeweld)

  • omwille van een ramp, zoals een brand, een ontploffing of een overstroming

  • omdat zij als vluchteling erkend zijn door de bevoegde autoriteiten en zij de opvangcentra van FEDASIL moeten verlaten

  • omdat zij dakloos zijn

Een doorgangswoning biedt dus geen oplossing voor mensen die willen verhuizen omdat hun huur te hoog is of voor asielzoekers die zich installeren op het territorium van de gemeente.

 

De verblijfsovereenkomst wordt gesloten voor een duur van 4 maanden en kan eenmaal verlengd worden.

De doorgangswoning mag geen eindpunt zijn: de gebruikers moeten op zoek gaan naar een definitieve woonst en zich inschrijven op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor. De sociale dienst begeleidt hen daarin.

Het OCMW heeft 1 doorgangswoning voor een gezin en 3 doorgangsstudio's met gedeeld sanitair en keuken enkel voor alleenstaanden.

Procedure

U maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

De opnamecriteria zijn strikt vastgelegd. 

Er bestaat ook geen wachtlijst. Van zodra een woning vrijkomt wordt de meest dringende situatie verholpen. 

Bedrag

Er wordt een verblijfskost per maand aangerekend. 

Er wordt ook een som gevraagd als waarborg, deze bedraagt 1 maand verblijfsvergoeding.

Meer info

Met de steun van de Nationale Loterij.

+ logo nationale loterij

Deel deze pagina

donderdag 22 oktober 2020