Belgische nationaliteit aanvragen

Er zijn drie manieren waarop u Belg kunt worden.

Voorwaarden

Artikel 11 § 2: Toekenning van de Belgische nationaliteit bij geboorte in België.

Het kind:

 • in België geboren
 • en sinds geboorte hoofdverblijfplaats in België
 • en niet ouder dan 12 jaar

De ouders:

 • een verklaring afleggen
 • en gedurende minimum 10 jaar voorafgaand aan de verklaring hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad
 • en minstens één van beiden op het ogenblik van de verklaring toegelaten of gemachtigd is om voor een onbeperkte duur in België te verblijven

Artikel 12bis §1. 1°: Verklaring van de Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring

 • 18 jaar
 • en in België geboren
 • en hoofdverblijfplaats in België op het ogenblik van de aanvraag
 • en wettelijk verblijfplaats sedert geboorte

Artikel 12bis §1.2°: Verkrijging van de Belgische nationaliteit op basis van 5 jaar wettelijk verblijf

 • 18 jaar
 • en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
 • en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
 • en kennis van één van de landstalen
 • en bewijs leveren van maatschappelijke integratie
 • en bewijs leveren van economische participatie

Artikel 12bis §1.3°: Belgische nationaliteit op basis van huwelijk met Belg

 • 18 jaar
 • en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
 • en 5 jaar wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
 • en kennis van één van de landstalen
 • en bewijs leveren van maatschappelijke integratie
 • en gehuwd zijn met een Belg en samenwonen binnen het huwelijk gedurende een termijn van 3 jaar
 • of ouder zijn van een Belgisch kind

Artikel 12bis §1.4°: Belgische nationaliteit op basis van handicap/invaliditeit/pensioengerechtigde leeftijd

 • 18 jaar
 • en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
 • en 5 jaar ononderbroken wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
 • handicap
 • of invaliditeit
 • of pensioengerechtigde leeftijd (= 65 jaar)

Artikel 12bis §1.5: Belgische nationaliteit op basis van 10 jaar wettelijk verblijf

 • 18 jaar
 • en wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag
 • en 10 jaar wettelijk verblijf in België voorafgaand aan de verklaring
 • en kennis van één van de landstalen
 • en deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap

Procedure

Als minderjarige kunt u onder bepaalde voorwaarden de Belgische nationaliteit verkrijgen door automatische toekenning.

Als meerderjarige kunt u de Belgische nationaliteit aanvragen door het afleggen van een nationaliteitsverklaring.

In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u de Belgische nationaliteit verkrijgen via de procedure van naturalisatie.

Bedrag

150 euro registratierecht, cash te betalen bij het registratiekantoor Dendermonde (enkel voor meerderjarigen).

Wat meebrengen

Een geldig identiteitsbewijs.

Meer info

Nadat u de verklaring ondertekend hebt, wordt uw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings:

 • De beslissing is positief: u wordt verwittigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand en verkrijgt de Belgische nationaliteit.
 • De beslissing is negatief: u ontvangt een brief van de procureur des Konings. U kunt tegen een negatieve beslissing eventueel in beroep gaan. 

Deel deze pagina

vrijdag 4 februari 2022