Tussenkomst eerste maand huishuur

Als u onvoldoende financiële middelen heeft om uw eerste maand huur te betalen in een nieuwe huurwoning, kan u onder bepaalde voorwaarden een financiële tussenkomst vragen aan het OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente
  • U heeft onvoldoende middelen om de huishuur van de eerste maand te betalen.

Procedure

  • Neem contact op met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.  Als het OCMW tussenkomt in de eerste maand huishuur, dan zal de maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u nog andere bewijsstukken voor te leggen (vb. huurcontract, rekeninguittreksels van de bank van de laatste drie maanden, ...)

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023