Tewerkstelling als EU-burger

Praktische informatie voor de werkgever en de werknemer

Wie is EU-burger?

Een EU-burger is een persoon met de nationaliteit van een van volgende staten: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.

Personen met de nationaliteit van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zijn voor tewerkstelling en inschrijving gelijkgesteld met EU-burgers.

 

 

Procedure

Wat zijn de regels voor tewerkstelling van EU-burgers?

EU-burgers moeten een identiteitskaart, paspoort of ander bewijs van EU-nationaliteit kunnen voorleggen. Ze hoeven dus niet in het bezit te zijn van een bijlage 19, een elektronische verblijfskaart E of E+ of enig ander “verblijfsdocument” of arbeidskaart voor een wettelijke tewerkstelling.

Voor de DIMONA-aangifte kan de werkgever voor EU-burgers zonder nationaal nummer bij Sigedis een identificatienummer van de sociale zekerheid (Creabisnummer) aanvragen. De aanvraag wordt binnen 24 uur behandeld.

De werkgever is niet verantwoordelijk voor de inschrijving of aanmelding van zijn EU-werknemer. Hij kan hier geen sanctie voor krijgen.

 

Hoe vraagt u een Creabisnummer aan?

U kunt een Creabisnummer aanvragen via een formulier op de website www.sigedis.be. U kunt Sigedis bereiken op het nummer 02 212 02 55 (Nl) of 02 212 02 54 (Fr), of via ident@sigedis.fgov.be.

U kunt het nummer ook aanvragen via de Vreemdelingendienst van de gemeente.

 

Aanmelding bij de sociale zekerheid: Creabisnummer

Om legaal te werken, moet een werkgever een werknemer aanmelden bij de Belgische sociale zekerheid (Dimona-aangifte). Dit gebeurt aan de hand van het rijksregisternummer van de werknemer.

In geval een niet-Belgische werknemer (nog) niet over een rijksregisternummer beschikt, kan die aanmelding verlopen via het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer), vaak ook Creabisnummer genoemd.

 

Hoe vraagt u een Creabisnummer aan?

U kunt als werkgever zelf een Creabisnummer aanvragen via een formulier op de website www.sigedis.be.

U kunt het nummer ook aanvragen via de Vreemdelingendienst van de gemeente.

 

Seizoensarbeiders in land- en tuinbouw

Sigedis kan geen Creabisnummer toekennen aan gelegenheidswerknemers in land- en tuinbouw. Deze werknemers moeten naar hun gemeente gaan om een Creabisnummer te krijgen.

Voor meer informatie kan u Sigedis contacteren: Tel. 02 212 02 55 of ident@sigedis.fgov.be of www.sigedis.be.

 

Deel deze pagina

maandag 19 maart 2018