Zaal dienstencentrum gebruiken

U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het dienstencentrum van het OCMW.

Procedure

Een aanvraag kan ingediend worden:

  • aan het onthaal van het woonzorgcentrum
  • telefonisch
  • via het digitaal aanvraagformulier

Alle aanvragen worden behandeld door de onthaalbediende van het woonzorgcentrum. De onthaalbediende gaat na of de zaal beschikbaar is op de gevraagde datum. De directeur van het woonzorgcentrum geeft de uiteindelijke goedkeuring. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht en er wordt een afspraak gemaakt om het gebruikscontract te tekenen en een aantal praktische zaken te overlopen.

 

Bedrag

Tarief A (0-tarief): 0 €

 Welzijnsraad, Seniorenraad, seniorenverenigingen, brandweer, politie, Rode Kruis, gemeente

Tarief B: 10 €

 Repetities toneelverenigingen

Tarief C: 50 €

 Bewoners assistentiewoningen en woonzorgcentrum

Tarief D: 100 €

 Alle andere niet-commerciële verenigingen, publieke opvoeringen toneelverenigingen (incl. generale repetities, opvoeringen, avant-premières, premières)

Wat meebrengen

Het dienstencentrum kan gebruikt worden door de bewoners van assistentiewoningen en het woonzorgcentrum van het OCMW Buggenhout voor persoonlijke activiteiten en door Buggenhoutse niet-commerciële verenigingen. Het dienstencentrum wordt niet verhuurd aan andere natuurlijke personen.

Activiteiten georganiseerd door en voor het OCMW hebben altijd voorrang.

 

Meer info

Meer informatie over het gebruik van het dienstencentrum vindt u terug in het gebruikersreglement.

Deel deze pagina

dinsdag 17 april 2018