Exploitatievergunning voor de horeca

Geen nieuwe drankslijterijen, eethuizen, of logementenhuizen, mogen op het grondgebied van de gemeente geopend worden, tenzij de volgende voorwaarden vervuld zijn;

1.dat ten laatste acht volle dagen voor de dag der opening, van de opening aangifte wordt gedaan aan het college van burgemeester en schepenen;

2.dat de vereiste bewijsstukken worden voorgelegd door de toekomstige slijter waaruit blijkt dat hij alle voorwaarden vervult;

3.dat de instelling voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 april 1953 betreffende de drankslijterijen.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Regelgeving

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 van het gemeentelijk politiereglement

Wat meebrengen

Uw aangifteformulier

Deel deze pagina

donderdag 22 april 2021