Buitenschoolse kinderopvang

U kunt uw schoolgaande kinderen laten opvangen in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

De buitenschoolse kinderopvang ook IBO genoemd (Initiatief voor buitenschoolse kinderopvang) vindt u in drie locaties in de verschillende deelgemeenten. 

Voorwaarden

Het opvanginitiatief staat open voor alle schoolgaande kinderen van het basisonderwijs.

Een strikte voorwaarde voor opvang is dat het kind zindelijk is.

Procedure

Opname en inschrijving

Kinderen kunnen pas gebruik maken van de opvang nadat er voorafgaand een volledig ingevuld inschrijvingsdossier is binnengebracht.

Reserveringen:

  • op schooldagen geen reservatiesysteem.
  • tijdens vakantieopvang en schoolvrije dagen vragen we om vooraf een plaats te reserveren voor die dagen waarop uw kind nood heeft aan opvang. De reservering voor de vakanties gebeurt schriftelijk op basis van een reservatieformulier.

Van dit reservatieformulier krijgt u een bevestiging met de gereserveerde vakantiedagen. Deze bevestiging telt als definitieve reservatie.

Indien er meer reservaties zijn dan beschikbare plaatsen, wordt er voorrang gegeven aan kinderen die in Buggenhout wonen en aan de kinderen die naar één van de Buggenhoutse lagere scholen gaan.

Annuleren van reservaties:

Bij annulatie van reservaties voor vakantieperiodes en schoolvrije dagen wordt volgend tarief toegepast:

1. Bij annulatie tot acht kalenderdagen voor de start van de vakantie wordt een vergoeding aangerekend gelijk aan de helft van de prijs van de gereserveerde geannuleerde dagen;

2. Bij annulatie vanaf zeven dagen voor de start van de vakantie of wanneer uw kind niet aanwezig is, wordt een vergoeding aangerekend die gelijk is aan de prijs van de gereserveerde geannuleerde dagen.

Annuleren moet schriftelijk:

1. op het document "annuleren van vakantieopvang of schoolvrije dag" dat u in de opvang kunt vinden

OF

2. via het sturen van een e-mail.

Bedrag

Tienuurtje, vieruurtje en één drankje tijdens het middageten worden apart aangerekend aan 0,40 euro/stuk. De ouderbijdrage dekt voor het overige het geheel van de verblijfkosten.

Gewone schooldagen: 1,10 euro per begonnen half uur.
Woensdagnamiddag: 1,10 euro per begonnen half uur, met een maximum van 7 euro.
Schoolvrije en vakantiedagen:
· minder dan 3 uren: 4,59 euro
· tussen 3 uren en minder dan 6 uren: 6,90 euro
· vanaf 6 uren: 11,00 euro

De uren worden gerekend vanaf de aankomst in de opvang tot het moment dat het kind de opvang verlaat.
Bij opvang van kinderen uit hetzelfde gezin, op éénzelfde dag, wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.
Bij laattijdig afhalen van de kinderen wordt een forfaitair bedrag van 10 euro aangerekend.
Na een derde keer laattijdig afhalen kan een uitsluiting volgen.

Regelgeving

IBO Buggenhout is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin

Uitzonderingen

Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben kan een sociaal tarief aanvraagd worden.
U kunt bij de leidinggevende vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.

Deel deze pagina

maandag 2 augustus 2021