Gratis vuilniszakken

Er worden jaarlijks twintig (twee rollen) gratis vuilzakken voor restafval ter beschikking gesteld. Bepaalde burgers met een specifieke nood komen hiervoor in aanmerking.

Voorwaarden

  • Gezinnen met een recht op een verhoogde tegemoetkoming zoals gedefinieerd door het Riziv op 1 januari van het betrokken aanslagjaar;
  • Gezinnen waarvan één of meerdere leden op 1 januari van het betrokken aanslagjaar thuis verzorgd worden met een dagelijkse aanzienlijke hoeveelheid specifiek medisch afval ten gevolge hun behandeling.

Procedure

Inwoners met het recht op een verhoogde tegemoetkoming ontvangen jaarlijks in april een brief waarmee ze de gratis vuilniszakken kunnen afhalen aan de onthaalbalie van het Gemeentehuis.

Gezinnen waarvan één of meerdere leden op 1 januari van het betrokken aanslagjaar thuis verzorgd worden met een dagelijkse aanzienlijke hoeveelheid specifiek medisch afval ten gevolge hun behandeling kunnen de gratis vuilniszakken afhalen met een doktersattest van maximaal drie jaar oud.

Regelgeving

Op het aanslagbiljet van de belasting op het ophalen van afval worden belastingplichtigen gewezen op deze sociale correcties.

Deel deze pagina

dinsdag 18 januari 2022