Gratis vuilniszakken

Er worden jaarlijks 10 vuilniszakken restafval van 60 liter (1 rol) en 20 vuilniszakken PMD-afval (1 rol) gratis ter beschikking gesteld. Bepaalde burgers met een specifieke nood komen hiervoor in aanmerking.

Voorwaarden

  • Gezinnen met een recht op een verhoogde tegemoetkoming zoals gedefinieerd door het Riziv op 1 januari van het betrokken aanslagjaar;

  • Gezinnen waarvan één of meerdere leden op 1 januari van het betrokken aanslagjaar thuis verzorgd worden met een dagelijkse aanzienlijke hoeveelheid specifiek medisch afval ten gevolge hun behandeling.

  • Gezinnen waarvan één of meerdere leden thuis verzorgd worden met een dagelijkse aanzienlijke hoeveelheid specifiek medisch afval ten gevolge hun behandeling, kunnen mits voorlegging van de nodige stavingsstukken bijkomend 10 gratis vuilniszakken restafval (1 rol) bekomen.

Procedure

Inwoners met het recht op een verhoogde tegemoetkoming ontvangen jaarlijks in april een brief waarmee ze de gratis vuilniszakken kunnen afhalen aan de onthaalbalie in Het Gemeentehuis.

Regelgeving

Op het aanslagbiljet van de belasting op het ophalen van afval worden belastingplichtigen gewezen op deze sociale correcties.

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023