Gratis vuilniszakken

Er worden jaarlijks twintig (twee rollen) gratis vuilzakken voor restafval ter beschikking gesteld. Bepaalde burgers met een specifieke nood komen hiervoor in aanmerking.

Voorwaarden

  • gezinnen met een RVV-statuut zoals gedefinieerd door het Riziv op 1 januari van het betrokken aanslagjaar;
  • gezinnen waarvan één of meer leden op 1 januari van het betrokken aanslagjaar thuis verzorgd worden met een dagelijkse aanzienlijke hoeveelheid specifiek medisch afval ten gevolge van hun behandeling.

Procedure

Burgers die menen hiervoor in aanmerking te komen bezorgen jaarlijks als bewijsstuk respectievelijk een klevertje van hun ziekenfonds of een doktersattest van maximaal drie jaar oud aan het onthaal van lokaal bestuur Buggenhout wanneer zij hun gratis vuilzakken wensen af te halen.

Regelgeving

Op het aanslagbiljet van de belasting op het ophalen van afval worden belastingplichtigen gewezen op deze sociale correcties.

Deel deze pagina

maandag 2 augustus 2021