Huisnummer

De gebruiker van een gebouw gelegen aan de openbare weg is verplicht hierop het huisnummer te plaatsen dat door de gemeentelijke administratie wordt bepaald en dit door middel van het door het lokaal bestuur uitgereikte bordje (wit met zwarte cijfers) of door een minstens evenwaardig huisnummer naar eigen keuze.

Dit nummer moet duidelijk zichtbaar door elke eigenaar aangebracht worden naast de hoofdingang of uitgang naar de openbare weg van ieder gebouw (administratief, commercieel, industrieel, bewoond of niet bewoond).

Bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw palen, zoals autobergplaatsen, loodsen, schuren en dergelijke worden beschouwd als gewone aanhorigheden van het hoofdgebouw en mogen niet genummerd worden.

Aan een gebouw met appartementen of verschillende woongelegenheden wordt eveneens een nummer toegekend, met uitzondering van de zorgwoningen. Hier kan enkel de hoofdentiteit genummerd worden. Het nummer wordt aangebracht aan de toegang tot dit appartement of de woongelegenheid. De index aan een welbepaald appartement toegewezen wordt tevens aangebracht op de overeenstemmende brievenbus aan de buitenkant van het gebouw of op de overeenstemmende brievenbus in de hal.

Voorwaarden

Er kan pas een huisnummer toegekend worden indien het gebouw in kwestie voldoet aan de stedenbouwwetgeving

Procedure

U vraagt het huisnummer aan bij de gemeente:

  • Bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het gemeentebestuur wijst u een of meer huisnummers toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Bedrag

Verstrekken van een huisnummer kost 5 euro.

Meer info

De bewoners van een straat die hernummerd wordt, krijgen een brief met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Gedurende de bepaalde termijn mag het oude nummer naast het nieuwe behouden worden, mits het oude nummer met een diagonale lijn wordt doorgehaald.

Deel deze pagina

donderdag 31 augustus 2023