Voetpaden aanleggen op het openbaar domein

Wenst u een voetpad aan te leggen op het openbaar domein ter hoogte van uw oprit of voortuin, dan kan dat aan gereduceerde prijs.

Voorwaarden

Betaling van de vastgestelde retributie

Procedure

U dient uw aanvraag in bij de technische dienst van de gemeente. De werken worden uitgevoerd door de technische uitvoeringsdiensten

De retributie moet betaald worden:

  • indien ze onmiddellijk berekenbaar is, bij de aanvraag;
  • indien ze niet onmiddellijk berekenbaar is, bij de beëindiging der werken, binnen de 14 dagen na de bezorging van een factuur zoals vastgesteld door een besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

De retributie is vastgesteld als volgt:

  • voor het leggen van betonstraatstenen ter hoogte van opritten en voortuinen op openbaar domein: 50 euro per m²;
  • verlagen van boordstenen ter hoogte van de opritten aan 60 euro per meter.

Deel deze pagina

donderdag 15 december 2022