Ouderraad

 

Sinds begin 2009 is er een ouderraad actief voor en door de ouders van de kinderen die school lopen in ’t Sprinkhaantje. Dit engagement heeft tot doel de samenwerking tussen de school en de ouders van de leerlingen na te streven en te bevorderen, ten voordele van de ontwikkeling van de kinderen.

In de eerste plaats wil de ouderraad een spreekbuis zijn naar de school en een aanspreekpunt voor de ouders. Daarnaast is het de bedoeling om het schoolgebeuren te ondersteunen, dit in samenwerking en overleg met de leerkrachten en directie van de school.

De ouderraad van ’t Sprinkhaantje wil vooral activiteiten organiseren waarbij de ouders en leerlingen nauw betrokken zijn zodat iedereen zich beter thuis voelt op school. Daarnaast wil de ouderraad een helpende hand bieden bij de activiteiten en acties opgezet door de school (zoals de openklasdag, het schoolfeest,…).

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders als groep bij het schoolbestuur, in de schoolraad, bij de directie en leerkrachten en bij alle instanties die bij de opvoeding en het onderwijs van de schoolgaande kinderen betrokken zijn (zoals het lokaal overlegplatform kinderopvang,…).

Het bespreken van individuele situaties of problemen hoort niet tot het takenpakket van de ouderraad.

 

 

Voor wie?

Iedere ouder kan lid worden van de ouderraad.

Meer info

De ouderraad vergadert ongeveer tweemaandelijks. Al naargelang van de geplande activiteiten, kunnen werkgroepjes worden opgericht.

Misschien bent u wel geïnteresseerd maar is lidmaatschap van de ouderraad toch niet echt uw ding? Eenmalige hulp bij één van de activiteiten is steeds meer dan welkom! U kan u steeds aanmelden via ouderraad.sprinkhaantje@hotmail.com

Deel deze pagina

woensdag 28 november 2018