Glascontainer/glasbol

Glazen flessen en bokalen, leeg en uitgespoeld, zonder doppen of deksels, kunt u deponeren in een glascontainer of glasbol. U kunt er wit of gekleurd glas deponeren maar geen vlak glas, lampen, hittebestendig glas of porselein.

Procedure

Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.

Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20.00 uur en 7.00 uur.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Hoofdstuk 6 van het gemeentelijk politiereglement.

Uitzonderingen

Vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal, opaalglas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk en beeldbuizen mogen niet in de glascontainer gedeponeerd worden.

Meer info

Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten. Overtredingen worden bestraft met een GAS-boete.

De glasbollen staan aangeduid op het stratenplan bij Nuttige Plaatsen. 

Deel deze pagina

donderdag 9 november 2023