Huis-aan-huisinzameling van papier en karton

Onder papier en karton wordt verstaan: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een huishouden.

Voorwaarden

Het papier en karton mag niet los aangeboden worden bij de huis-aan-huisinzameling. Het papier en karton moet verpakt zijn in een andere kartonnen doos of samengebonden met niet-metalen binddraad. Kartonnen dozen dienen in elkaar gevouwen of gescheurd te zijn. Het is niet toegelaten oud papier en karton te verpakken in plastic.

Het gewicht mag niet hoger zijn dan 35kg.

Het deponeren van om het even welke andere afvalstof dan papier en karton in de papiercontainer is verboden.

Het papier en karton dat aangeboden wordt op het containerpark mag los aangeboden worden. Kartonnen dozen dienen in elkaar gevouwen of gescheurd te zijn.

Procedure

Papier en karton worden minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaalwagens toegankelijke straten, wegen en pleinen waar de ophaling is voorzien

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

Artikel 6 van het gemeentelijk politiereglement

Uitzonderingen

Mag niet meegegeven worden met papier en karton:

geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.

Meer info

Papier en karton worden ook ingezameld op het containerpark.

Deel deze pagina

donderdag 15 december 2022