Huis-aan-huisinzameling van plastic-, metaal- en drankverpakkingen (PMD)

Onder plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan we: plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, met uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking van een huishouden.

De aangeboden plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.

Voorwaarden

De plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te worden in de door de gemeente ter beschikking gestelde PMD-zakken aan de rand van de openbare weg op een wijze dat ze geen gevaar of hinder vormen voor de ophalers, de voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg.

Procedure

De plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden minstens om de twee we­ken huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaalwagens toegankelijke straten, wegen en pleinen.

Heeft u een rode sticker gekregen op uw PMD zak?
Dan vragen we u nogmaals aandachtig te lezen wat er in uw blauwe zak mag zitten of raadpleeg de 'sorteergids' van Fost Plus. Op de sticker staat waarom uw PMD-zak werd geweigerd. U verwijdert de foutieve inhoud en plaatst de zak voor de volgende ophaling buiten.

Wat kan er op de sticker staan en mag dus niet in de PMD zak?
Etensresten, glas/aardewerk/puin, papier/karton, GFT-afval, plastic bakjes, aluminiumfolie, yoghurtpotjes, gebruiksvoorwerpen, textiel, isomo/piepschuim, folie/plastic zakken, KGA, botervlootjes.

Bedrag

2,40 euro per rol van 20 zakken.

GFT stickers en Huisvuil- en PMD-zakken zijn te koop:

Briel: Dreamshop Pinoccio, Provincialebaan 24; Okay, Brielstraat 1

Centrum: Bib ACC Nieuwstraat 2; AD Delhaize, Kerkstraat 90; Letterhuis Katrien, Kerkstraat 28; Mini Market, Kerkstraat 85; Smatch, Kasteelstraat 61

Opdorp: BIB Gemeentehuis Dries 70; De Kinder Veevoeders bvba, Stenenmolenstraat 9;

Opstal: BIB Boekenschuur, Krapstraat 161; Café De Welkom bij Yola, Molenstraat 96; Ghuman Market VOF, Broekstraat 15

Noteer! de kleine GFT-stickers van 25 cent zijn enkel te koop bij de bibliotheekafdelingen.
 

Regelgeving

Hoofdstuk 6 van het gemeentelijk politiereglement

Meer info

De plasticflesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het containerpark.

Deel deze pagina

donderdag 15 december 2022