Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. U moet minstens 5 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

Voor voertuigen van categorie B kunt u kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider (M36). Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18). Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, is het wel mogelijk om één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aan te vragen bij uw gemeente. U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

Als de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs (M36 of M18) is verlopen, moet u drie jaar wachten om opnieuw een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) aan te vragen. In tussentijd kunt u wel eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 (12 maanden geldig) aanvragen, maar enkel voor rijbewijs B en zolang uw theoretisch examen nog geldig is.

Voor voertuigen van andere categorieën geldt het voorlopig rijbewijs M3 (12 maanden geldig - niet verlengbaar). Met dit document mag u op de openbare weg rijden ter voorbereiding op het praktisch examen.

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • U kunt uw voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:
  - online: u kunt uw voorlopig rijbewijs aanvragen via de applicatie BelDrive (voor het afhalen dient u een afspraak te maken)
  - op papier: u gaat met het aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend) en uw identiteitskaart naar uw gemeentebestuur. Maak eerst een afspraak!

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid, tenzij het gaat om kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen van uzelf of van de partner waarmee u gehuwd bent, met wie u wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar uw gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • U volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijgt u een bekwaamheidsattest als u in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • U kunt uw voorlopig rijbewijs op twee manieren aanvragen:
  • online: u kunt uw voorlopig rijbewijs aanvragen via de applicatie BelDrive (voor het afhalen dient u een afspraak te maken)
  • op papier: u gaat met het aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend), het bekwaamheidsattest en uw identiteitskaart naar uw gemeentebestuur. Maak eerst een afspraak!

Passagiers

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

U mag geen andere passagiers meenemen.

Bedrag

De kost voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs bedraagt 25 euro. Betalen kan met de bankkaart.

Uitzonderingen

Sinds 19 september jl kan u naast het voorlopig rijbewijs M18, ook het voorlopige rijbewijs M36 en M12 online aanvragen. Ook de omwisseling van een M36 naar een M18 of omgekeerd is mogelijk. Een wijziging van begeleider kan nog niet online, dat wordt in een latere fase opgenomen.

Meer info

 • De leveringstermijn van het voorlopige rijbewijs bedraagt 4 à 5 werkdagen.
 • Het voorlopig rijbewijs mag afgehaald worden door een derde, mits het voorleggen van een volmacht en een kopie van zijn/haar elektronische identiteitskaart.
 • Bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs doet u hiervan aangifte bij de politie, waar een aanvraagformulier wordt bekomen. Om een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen maakt u opnieuw een afspraak en brengt u het aanvraagformulier mee.

Deel deze pagina

vrijdag 8 maart 2024