Parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kan verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning of uw werk.

Voorwaarden

U moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

  • je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit)
  • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
  • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
  • ┬áje gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert

U kunt de aanvraagformulieren voor de parkeerkaart aanvragen bij het gemeentebestuur. Deze formulieren moeten worden ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid.

Procedure

De politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning of uw werk.

U dient uw gemotiveerde aanvraag met plannetjes in bij college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • identiteitskaart.

Deel deze pagina

maandag 2 augustus 2021