Parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen

Als u zich door een handicap of aandoening moeilijk kunt verplaatsen, kunt u een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van uw woning of uw werk.

Voorwaarden

U moet in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap.

U hebt recht op een parkeerkaart als:

  • u een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit)
  • u oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
  • u volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
  • uw gezondheidstoestand uw zelfredzaamheid of uw mobiliteit vermindert

U kunt de aanvraagformulieren voor de parkeerkaart aanvragen bij het lokaal bestuur. Deze formulieren moeten worden ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid.

Procedure

De politie zal onderzoeken of de omstandigheden het toelaten een voorbehouden plaats te maken dicht bij uw woning of uw werk.

U dient uw gemotiveerde aanvraag met plan in bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • identiteitskaart.

Deel deze pagina

vrijdag 13 januari 2023