Verkiezingspropaganda op plakborden

Met uitsluiting van alle andere openbare plaatsen mag verkiezingspropaganda slechts aangebracht worden op speciale daartoe tijdens de verkiezingsperiode opgestelde gemeentelijke aanplakborden of -zuilen in de voor hen voorziene ruimte.

Verkiezingspropaganda op private eigendom is eveneens toegestaan binnen de perken van de decretale bepalingen.

Voorwaarden

Gelieve het u toegekende nummer te respecteren.

Meer info

De aanplakborden voor verkiezingspropaganda staan opgesteld in de volgende straten:

Centrum:
- Vierhuizen-Schoolstraat op pleintje.

Opstal
- Broekstraat aan de kerk.

Briel
- Brielstraat, Alvat site.

Opdorp
- Lijneveldstraat - Vierbunderstraat.

Deel deze pagina

vrijdag 22 maart 2019