Kaphout afvoeren

Kaphout is onverwerkt hout van gevelde bomen. Kaphout kunt u naar het recyclagepark brengen.

Procedure

Het snoeihout wordt minstens tweemaal per jaar huis-aan-huis, opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is voorzien op de door de gemeente aangestelde inzamelaar, in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen, bepaalde dagen.

Het snoeihout wordt ook ingezameld op het containerpark.

Snoeihout mag niet worden meegegeven met het restafval en andere fracties, het grofvuil of een selec­tieve inzameling, andere dan deze van snoeihout.

Het snoeihout dat huis-aan-huis opgehaald wordt, dient samengebonden te worden aangeboden en de takken mogen niet langer zijn dan 2 meter en met een diameter van minder dan 10 centimeter. Het dient te worden gelegd langs de rand van de openbare weg op een wijze dat ze geen gevaar of hinder vormen voor de ophalers, de voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg.

Per ophaalbeurt mogen voor maximaal 3m³ bundels snoeihout aangeboden worden.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis

Deel deze pagina

donderdag 15 december 2022