Tijdelijke toegangspas voor recyclagepark

Het recyclagepark in Buggenhout is in principe alleen toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Buggenhout.

Voor personen die niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Buggenhout en die gebruik willen maken van het recyclagepark wordt in onderstaande gevallen een tijdelijke toegangspas recyclagepark afgegeven zodat zij toch op het recyclagepark van de gemeente terecht kunnen :

  • Eigenaars van tweede verblijven in Buggenhout, op voorwaarde dat zij voor het jaar waarin de tijdelijke toegangspas recyclagepark wordt aangevraagd, de gemeentebelasting op tweede verblijf hebben betaald.
  • Eigenaars die een woning hebben aangekocht in Buggenhout, maar hier nog niet in de gemeente Buggenhout gedomicilieerd zijn (bv omwille van renovatiewerken vooraleer zij de woning betrekken).
  • Kinderen die de woning van een overleden ouder wensen leeg te halen.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier dat u in bijlage kan vinden volledig in.
  • Bezorg het aanvraagformulier aan de milieudienst.
  • Het college van burgemeester en schepenen verleent u de toelating indien u aan de voorwaarden voldoet.
  • Stort de waarborg van €8 voor de kaart op rekening BE46 3930 1017 0036 van Verko, met mededeling "waarborg toegangspas recyclagepark gemeente Buggenhout". U kan ook ter plaatse in de kantoren van Verko betalen.
  • Verko stuurt de kaart op.

 

Deel deze pagina

woensdag 31 oktober 2018