Inschrijven

 Ouders die hun peuter, kleuter of lagere schoolkind wensen in te schrijven voor het schooljaar 2019-2020 in onze school kunnen dit doen volgens onderstaand tijdpad.

 

4 februari 2019 Start van de inschrijfperiode voor voorrangsgroepen (broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden)
5 februari 2019 Kennismakingsdag!

 

Bent u op zoek naar een leuke kleuterschool?

Wil u te weten komen wat we belangrijk vinden in 't Sprinkhaantje?

Bent u benieuwd naar onze werking?

Kom dan zeker langs op onze kennismakingsdag.

 

U bent welkom van 8.30 uur tot 19.00 uur.

1 maart 2019 Inschrijfdag in ’t Sprinkhaantje. We voorzien inschrijfmogelijkheid tussen 8u en 20u.

Omdat het aantal plaatsen voor sommige geboortejaren beperkt is, speelt de volgorde van inschrijven een belang.

 

Ouders die hun kind willen inschrijven in de school, brengen de KIDS-ID, ISI-kaart of een ander identificatiedocument van hun kind waarop het rijksregisternummer is vermeld mee.

Gescheiden ouders die niet samen langskomen om hun kind in te schrijven zorgen voor een schriftelijk akkoord van de ouder die niet aanwezig is op het inschrijfmoment.

 

Wie wenst in te schrijven op een latere datum dan 1 maart maakt hiertoe best een afspraak met de directie (tel. 052 33 95 67 of mail: directie@gbsbuggenhout.be)

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 worden nieuwe peuters en leerlingen in de Buggenhoutse scholen ingeschreven via een centraal aanmeldingssysteem.

Deze nieuwe procedure houdt in dat ouders digitaal aanmelden voor een plaats in een school naar hun keuze. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen krijgen ouders een ticket waarmee de inschrijving voltooid wordt.

We trachten op deze pagina het aantal vrije plaatsen in onze school actueel mee te delen.

Tijdpad inschrijvingen schooljaar 2020-2021:

 

3 februari 2020 Start van de inschrijfperiode voor voorrangsgroepen (broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden)
3 februari 2020: Infomoment voor ouders over de nieuwe manier van inschrijven. Dit infomoment gaat door in GC De Pit (Platteput 14, Buggenhout) om 20u.
Datum nog te bepalen Kennismakingsdag!

 

Bent u op zoek naar een leuke kleuterschool?

Wil u te weten komen wat we belangrijk vinden in 't Sprinkhaantje?

Bent u benieuwd naar onze werking? Kom dan zeker langs op onze kennismakingsdag.

1 maart 2020 Start van de aanmeldingsperiode. Ouders die hun kind willen aanmelden doen dat via het digitale platform.
Datum nog te bepalen Ouders ontvangen een ticket waarmee hun kind kan ingeschreven worden.
Datum nog te bepalen Inschrijfdag in ’t Sprinkhaantje. We voorzien inschrijfmogelijkheid tussen 16u en 19u. Ouders die hun kind willen inschrijven in de school, brengen de KIDS-ID of een ander identificatiedocument van hun kind waarop het rijksregisternummer is vermeld mee. Gescheiden ouders die niet samen langskomen om hun kind in te schrijven zorgen voor een schriftelijk akkoord van de ouder die niet aanwezig is op het inschrijfmoment.
Datum nog te bepalen start van de vrije inschrijvingsperiode (indien beschikbare plaatsen)

 

 

Deel deze pagina

dinsdag 15 januari 2019