Ontlenen van boeken, cd's, dvd's en ander bibliotheekmateriaal

In de openbare bibliotheek kan u boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen.

 

In de centrale openbare bibliotheek is ook een spelotheek gevestigd

Procedure

Materialen worden ontleend voor 3 weken, maar deze termijn kan verlengd worden

Bedrag

Ontleningen zijn gratis

De boetes bedragen:

  • 0,20 euro/dag vertraging verhoogd met 1 euro administratiekosten, voor boeken, strips en tijdschriften met een maximum van 25 euro;
  • 0,20 euro/dag vertraging verhoogd met 1 euro administratiekosten, voor cd’s, dvd’s, cd-roms, speelgoed en taalcursussen met een maximum van 25 euro.

Als het speelgoed van de speel-o-theek kapot of verloren is en bijgevolg niet meer uitleenbaar:

  • als de aankoopwaarde van het materiaal minder dan 150 euro bedraagt dan wordt deze kostprijs aan de lener aangerekend met vermindering van een jaarlijkse afschrijfwaarde van 10%, dit tot een maximum van 50%;
  • als de aankoopwaarde van het materiaal meer dan 150 euro bedraagt wordt het te betalen bedrag van de schade bepaald door de bibliothecaris;
  • indien teruggevonden materialen binnen een termijn van twee weken worden teruggebracht, kan de schadevergoeding terugbetaald worden.

Als het spelmateriaal beschadigd is maar nog uitleenbaar:

  • verlies en/of beschadiging van onderdelen: 2,50 euro per onderdeel;
  • verlies en/of beschadiging van de speldoos/opbergbox: 5 euro;
  • verlies van de spelregels: 1 euro.

Reservering van speelgoed: 0,50 euro/stuk.

Wat meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart.

Meer info

De BIB heeft drie vestigingen: 

- BUGGENHOUT- CENTRUM: BIB ACC, Nieuwstraat 2 - 9255 Buggenhout – 052 33 95 91

- OPSTAL: BOEKENSCHUUR, Krapstraat 161 – 9255 Buggenhout – 052 33 95 95 

- OPDORP: GEMEENTEHUIS, Dries 70 – 9255 Buggenhout – 052 33 95 98

Deel deze pagina

woensdag 29 augustus 2018