Sportsnack

Sportsnack is een initiatief van lokaal bestuur Buggenhout in samenwerking met Sport Vlaanderen, MOEV, de scholen en de buitenschoolse opvang. Sportsnack is onze sportieve naschoolse opvang. Actief en altijd iets anders: kinderen komen dankzij Sportsnack in aanraking met diverse sporten. Dat zorgt ervoor dat kinderen die de smaak te pakken hebben, gemakkelijker de stap kunnen zetten naar de sportclub zelf.

Sportsnack vindt plaats in Sportcentrum De Pit telkens op dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

De kinderen kunnen om 17.00 uur afgehaald worden in het sportcentrum ofwel kunnen ze aansluiten bij de IBO (initiatief buitenschoolse opvang). Indien uw kind nog niet gekend is bij IBO Buggenhout, dan dient u vooraf zelf contact op te nemen om een dossier samen te stellen. Pas dan kan uw kind aansluiten in de opvang. De kostprijs hiervan wordt nadien afgerekend.

Procedure

Inschrijven kan via de webshop.

Bedrag

U betaalt 20 euro voor 10 lessen.

Deel deze pagina

donderdag 3 oktober 2019