Gratis kopieën

Elke erkende vereniging krijgt jaarlijks een aantal gratis kopieën ter beschikking. Dat wordt berekend op basis van de werkingssubsidies. Tijdens de eerste vergadering van de jeugdraad worden de richtlijnen en het aantal kopieën bekend gemaakt. U kan bij de jeugddienst doorheen het jaar een stand van zaken opvragen. De kopieën zijn zwart-wit. Het kopiëren gebeurt op de printer van de jeugddienst in GC De Pit.

Deel deze pagina

dinsdag 29 oktober 2019